Kauppalehti: Muutosten läpivientiin on useita menetelmiä

4 syyskuun, 2014 in Kaikki artikkelit, Valmentamisesta

VastarannanCoach pääsi osallistumaan coaching-keskusteluun aivan lehdissä asti tänään. Kauppalehti julkaisi 4.9. oheisen, ICF Finlandin hallituksen puolesta kirjoitetun vastineen mielipidekirjoituksissa aiemmin käytyyn coaching-keskusteluun.

Haluamme jatkaa toimitusjohtaja Ara Hopian (KL 18.8.2014) käynnistämää keskustelua erilaisten menetelmien käytöstä ja sopivuudesta muutosten läpivientiin ja esimiesten kehittämiseen. Ara Hopia nostaa keskusteluun coachingin, mentoroinnin ja fasilitoinnin. Kaikki nämä ovat saman perheen jäseniä; kaikissa niissä pyritään herättämään uusia oivalluksia ja löytämään uusia ratkaisuja ja näkökulmia joko yksilön omaan henkilökohtaiseen asiaan tai yrityksessä olevaan tilanteeseen. On järkevää tutustua tarjolla oleviin menetelmiin ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivin lähestymistapa. Tyypillistä on, että menetelmiä myös yhdistellään. Esimerkiksi esimiesvalmennuksen oppeja voidaan tutkimusten mukaan vahvistaa merkittävästi yksilöllisellä coachingilla tai nuorelle esimiehelle hankitaan mentori osaamisen jakamiseen.

Organisaation kannalta on tärkeää, että uudet ajatukset ja oivallukset siirtyvät myös käytäntöön. Ammattimaisesti ja taitavasti toimiva coach osaa ajatteluttaa siten, että muutokset eivät jää pelkästään ajattelun tasolle, vaan coachattava löytää itselleen työkaluja ja rohkeutta tehdä oivalluksensa näkyviksi esimerkiksi muutostilanteessa. Coaching ei siis ole pelkästään kysymistä. Se on myös haastamista, kannustamista, tarkentamista, näkyväksi tekemistä sekä coachattavan ohjaamista kohti tavoitteita ja niihin liittyvää taktista toimintasuunnitelmaa. Monipuolista osaamista vaativaa ammattimaista coachingia ei siis tule sekoittaa coaching-menetelmien soveltamiseen, esimerkiksi valmentavan esimiestyön alueella. International Coaching Federation (ICF) on kansainvälinen coachien järjestö, jonka tehtävä on varmistaa sertifioitujen coachien ammatillinen osaaminen, eettinen toiminta ja jatkuva kehittyminen. Suomessakin on mahdollista hankkia coaching-koulutus ja sertifioitua ammattimaiseksi coachiksi.

Emme usko, että coaching on ohimenevä muoti-ilmiö, koska ihmisten auttaminen oivalluksiin on kautta aikojen ollut oppimisen ja muutosten ytimessä. Coachingin perustaitoja ovat ihmisen arvostaminen, läsnäolo ja ymmärryksen laajentaminen. Niille on kysyntää riippumatta ajasta. Menetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen, ihmisen vahvuuksille rakentava ja todellisiin, konkreettisiin muutoksiin suuntaava. Uskomme, että näille rakentamalla luomme parempaa työelämää sekä onnistumisia ja onnellisuutta myös yksilötasolla.

Ranja Koverola
Päivi Pentti
Sini Takatalo

ICF Finlandin hallituksen puolesta