Coachingin vaikuttavuus

Mihin coachingin vaikuttavuus perustuu?
Valmentajiensa korkeasta eettisestä tasosta ja koulutuksesta vastaava International Coach Federation määrittelee, että coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.
Suomalaisen tutkimuksen mukaan coaching-dialogi kehittää valmennettavan ajattelua ja työtavan rakenne tehostaa tavoitteen saavuttamista. Coachin ja valmennettavan välisen vuorovaikutuksen rakenne on sellainen, että se herättää innostuksen ja motivaation sekä ylläpitää toimintaa pidemmällä aikajänteellä. (R. Parppei, 2008, Business Coaching itsesäätelyn kehitysinterventiona, Teknillisen korkeakoulun informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, työpsykologian ja johtamisen laitos.)

ROI (Return On Investment) -tutkimuksissa coachingin tuottavuuden on laskettu olevan noin 5,7-kertainen suhteessa investointiin (McGovern, Lindemann, Vergara, Murphy, Barker ja Warrenfeltz: Maximising the Impact of Executive Coaching, 2001), vaikka yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa raportoidaan myös paljon suurempia lukuja. Aina tuloksia ei kuitenkaan mitata rahassa ja usein coaching-prosessien mittarit ovat yhtä yksilöllisiä kuin niiden tavoitteetkin. Coach ei voi saavuttaa tavoitetta asiakkaan puolesta ja siksi asiakkaan omat kokemukset coaching-prosessin vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä ovat merkittävässä asemassa.

Vuoden 2014 Coachingin vaikuttavuutta kartoittaneessa tutkimuksessa suomalaiset johtajat raportoivat mm. seuraavanlaisia vaikutuksia:

  • Herättää ajattelemaan, saa konkreettisesti uusia näkökulmia tuttuihin asioihin.
  • Auttaa tuomaan uusia ideoita ja ajatuksia toimintaan oman organisaation ulkopuolelta.
  • Se on antanut mahdollisuuden sparrata omia ajatuksiaan ammattilaisen kanssa, tavallisesta ja totutusta poikkeavien ratkaisujen löytämisessä. Kun on kyseessä johtotason henkilö, joka työskentelee usein yksin, ei organisaation sisällä aina ole tarjolla ohjausta, siksi ulkopuolisen apu on tärkeää.
  • On auttanut auttanut tulosvastuuseen liittyen löytämään oivallusta ja apua myös konfliktien ratkaisuun.

Hyvän lähtökohdan valmentajan osaamisen ja käytettyjen menetelmien vaikuttavuuden arviointiin tarjoavat valmentajan aiempien asiakkaiden kokemukset ja kommentit. Ranjan saamia palautteita löydät sivulta CV ja referenssit.

Coachingin vaikuttavuudesta voit lukea lisää International Coach Federationin tutkimussivuilta.

Ranjan kansainvälinen, International Coach Federationin myöntämä ACC-sertifiointi ja ICF-akkreditoitu, kansainvälisesti arvostettu koulutus varmistavat luotettavan ammattiosaamisen ja vahvan valmennuskokemuksen.