Aikaansaamisen mallittaminen – menestysresepti numero 1?

30 toukokuun, 2018 in Kysyvät Kuvat, Tuloksen parantaminen

Kun kysymme esimiehiltä ja johtamisen ammattilaisilta, mistä hyvä työpäivä koostuu, saamme muun muassa seuraavan kaltaisia vastauksia:

”Parasta on silloin kun saan keskittyä työhöni ilman häiriöitä. Saan valtavasti aikaan ja se tuntuu upealta.”

”Kun näen työni tulokset käytännössä. Silloin tunnen, että työlläni on merkitys.”

 
Eikä ihme. Kun saamme keskittyä työntekoon ja nauttia sekä tekemisestä että tuloksista, työn tekeminen tuntuu mielekkäältä. Aikaansaaminen tuntuu hyvältä.

Sujuvan työpäivän mittarit ovat yksilöllisiä: yhdelle merkittävää on se, että hän saa päivittäin tulleet sähköpostit käsitellyiksi ja tehtävälistat hoidetuiksi. Toiselle mielekkyys voi syntyä jonkin ison tehtävän loppuunsaattamisesta tai muihin ihmisiin vaikuttavan ongelmallisen tilanteen hoitamisesta. Kolmas voi olla onnellinen pelkästään siitä, että työpäivä on sujunut ilman sen suurempia ongelmia.

Työyhteisön ja yksilön menestymisen kannalta mielekkyyden kokemuksella on iso merkitys. Kun tulemme henkilökohtaisesti huomioiduksi ja palkituiksi niistä asioista, joita pidämme työssämme tärkeinä, se lisää sekä energiaa että sitoutumista. Toisin sanoen merkitykselliselle työlle antaa helpommin vähän enemmän.

Aikaansaamisen kannalta tärkein kysymys on kuitenkin, kuinka takaamme arjen sujumisen ja mahdollistamme työn sujuvuuden niin yksilötasolla kuin tiimissäkin.

 
Missä olosuhteissa parhaat tulokset syntyvät?

Esimies voi auttaa itseään ja työntekijöitään mallittamaan aikaansaamiselle otollisia olosuhteita esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

  • Millainen on sinulle henkilökohtaisesti onnistunut työpäivä / työsuoritus?
  • Mistä tiedät tehneesi hyvää työtä?
  • Millaisissa olosuhteissa työskentelet mieluiten?
  • Kuinka pitkän keskeytyksettömän ajan tarvitset voidaksesi todella keskittyä työhösi?
  • Mitä muutoksia keskeytyksettömän ajan järjestäminen vaatisi?
  • Mitä aikaansaava työpäivä vaatisi sinulta itseltäsi?
  • Keihin työsi vaikuttaa? Keille kaikille on tärkeää, että onnistut?
  • Millaisissa olosuhteissa olet aiemmin onnistunut?
  • Mitä aiemmista onnistumisista oppimaasi voisit hyödyntää nyt?

Edellä listattuja kysymyksiä voit hyvin soveltaa myös tiimitasoisissa keskusteluissa. Voit koota yksilölliset ja yhteiset ajatukset esimerkiksi fläpille ja sen jälkeen keskustella tiimin kesken yhdessä siitä, mitä ne tarkoittavat tiimin yhteisen tuloksellisuuden kannalta.

PS: Tiesitkö, että useiden Agile learningia tutkineiden tahojen mukaan itsereflektio on yksi olennainen muutoksessa menestymisen edellytys? Oman työn ja toiminnan reflektoiminen auttaa joustavaan tilanteisiin reagoimiseen ja oman toiminnan ennakoivaan kehittämiseen. Kun haluat apua oman työsi reflektoimiseen ja hyvän työvireen mallittamiseen, pyydä apua osaavalta valmentajalta.

 
Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin Rohkesn johtajan blogissa.